Wydział Animacji

Historię animacji w naszej Uczelni rozpoczął w 1980 roku prof. Kazimierz Urbański – czołowy twórca polskiej szkoły animacji. Prowadzona przez niego pracownia, stała się w 1987 roku ważnym ogniwem pierwszej w historii uczelni Katedry Intermediów. W 1997 roku z inicjatywy pedagogów różnych kierunków i specjalności, jako odpowiedź na zmieniającą się sytuację na polu sztuki współczesnej, powstał Wydział Komunikacji Multimedialnej. W 2002 r. powołana została Katedra Animacji, a w 2012 roku pierwszy w Polsce, samodzielny kierunek studiów pod nazwą Animacja. Utworzenie w 2014 roku Wydziału Animacji to kolejny rozdział w rozwoju Katedry Animacji i jej ponad trzydziestoletniej obecności w poznańskiej Uczelni. Wydział, to pierwsza w Polsce jednostka, gdzie można zdobyć interdyscyplinarne kompetencje, wiedzę i doświadczenie w dziedzinie bardzo szeroko pojętego projektowania i realizowania ruchomego obrazu, w którym głównym instrumentem kreacji jest proces animacji. Na Wydziale realizowane są tradycyjne – posługujące się materią rysunku czy malarstwa  – rodzaje animacji oraz inne rodzaje wypowiedzi artystycznych, w których animacja odgrywa zasadniczą rolę. Takie pola, jak telewizja, film (animowany, fabularny, dokumentalny, edukacyjny itp.), sieć internetowa, gry komputerowe oraz wszelkiego rodzaju wizualizacje stanowią dziś przestrzeń, gdzie proces animacji jest jednym z głównych komponentów utworu audiowizualnego. Duże zainteresowanie młodych artystów animacją wynika również z dobrze już ukształtowanego w Polsce rynku medialnego, który wykazuje zapotrzebowanie na profesjonalnie wykształconych i samodzielnych twórców utworów audiowizualnych.

Umiejscowienie ściśle ukierunkowanego Wydziału Animacji w Uniwersytecie Artystycznym, w którym studenci otrzymują gruntowne ogólne wykształcenie plastyczne, podtrzymuje – wywodzącą się ze środowisk uczelni plastycznych – polską tradycję animacji.

Licencjat to studia nakierowane na zdobycie pełnej kompetencji warsztatowej i realizacyjnej pozwalającej na pracę – również zespołową – w bardzo różnych dziedzinach bezpośrednio i pośrednio związanych z animacją. Zmiany, które zaszły w szeroko pojętej produkcji filmowej, telewizyjnej oraz internetowej pokazują potrzebę kooperacji wielu dobrze wykształconych specjalistów, potrafiących z sobą profesjonalnie współpracować w celu osiągnięcia zakładanych celów artystycznych.

Studia magisterskie to studia dające możliwość dalszego, świadomego kształtowania własnego języka artystycznego, prowadzące do pełnej, autorskiej wypowiedzi twórczej. To studia nawiązujące do tradycji polskiej szkoły animacji, uwzględniające współczesny kontekst artystyczny, społeczny oraz technologiczny.