Pracownie

Kierownik Katedry: dr Miłosz Margański, ad.

I Pracownia Animacji
prof. dr hab. Jacek Adamczak, prof. zw. UAP
mgr Paweł Prewencki, asyst.

Przedmioty w ramach pracowni:
Podstawy animacji
Film animowany


II Pracownia Animacji
prof. dr hab. Hieronim Neumann, prof. zw. UAP
dr Andrzej Gosieniecki, asyst.

Przedmioty w ramach pracowni:
Animacja multimedialna
Film animowany

III Pracownia Animacji
prof. dr hab. Maciej Ćwiek, prof. zw. UAP
dr Miłosz Margański, ad.

Przedmioty w ramach pracowni:
Animacja komputerowa
Film animowany

IV Pracownia Animacji
dr hab. Piotr Muszalski, prof. nadzw. UAP
mgr Paulina Wyrt, asyst.

Przedmioty w ramach pracowni:
Animacja materii
Film animowany

Pracownia Warstwy Audytywnej
prof. dr hab. Zbigniew Kozub, prof. nadzw. UAP

Przedmioty w ramach pracowni:
Recepcja dźwięku
Realizacja ścieżki dźwiękowej

Pracownia Grafiki Filmowej
dr hab. Maja Wolna, ad.

Przedmioty w ramach pracowni:
Podstawy projektowania graficznego
Grafika – komunikacja wizualna

Pracownia Semiotyki Wizualnej
dr hab. Katarzyna Dreszer, prof. nadzw. UAP
mgr Paweł Prewencki, asyst. (godziny ponadwymiarowe)

PRZEDMIOTY:

mgr Janusz Tatarkiewicz, st. wykł.
Podstawy techniki zdjęciowej
Podstawy oświetlenia planu zdjęciowego

dr Wojciech Janicki, ad.
Projektowanie grafiki multimedialnej

dr Miłosz Margański, ad.
Warsztat animacji 3D

mgr Paweł Prewencki, asyst.
Warsztat animacji 2D

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

dr hab. Piotr Muszalski, prof. nadzw. UAP
Historia animacji